Happy Birthday Billy Corgan!

Happy Birthday Billy!
Happy 42nd birthday, and many more happy returns!
Billy,42歳おめでとう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。